Privatlivspolitik – indsamling og anvendelse af personoplysninger


Behandling af personoplysninger – opfyldelse af kontrakt

I forbindelse med dit køb af compliance-pakken på https://nypersondataforordning.dk hos Moth Assets (se kontaktoplysninger nedenfor) har du indtastet en række personoplysninger, herunder særligt

  • Dit navn
  • Din adresse/arbejdsadresse
  • Din e-mailadresse
  • Dit telefonnummer
  • Dine betalingsoplysninger

Disse personoplysninger behandler vi i forbindelse med ekspederingen af dit køb, da det er nødvendigt for, at vi kan opfylde vores del af handlen – det vil sige sende dig materialet i compliance-pakken samt efterfølgende opdateringer heraf pr. e-mail.
Oplysningerne om dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse blive udleveret til PostNord med henblik på levering af den trykte udgave af e-bogen.

Datasikkerhed

Vi behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.
Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.

Vi anvender tredjeparter til behandling af dine betalingsoplysninger og til håndtering af dine køb. Vi har indgået databehandleraftaler med disse databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

 

Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning

Du kan altid kontakte os for at få oplyst, hvilke af dine personoplysninger vi ligger inde med. Dette kan ske ved henvendelse til

Lise Moth Timm
Moth Assets IVS
CVR-nr. 37892971
c/o Obsidian Digital A/S
Øster Allé 56
2100 København Ø
E-mail: lise@moth-adv.dk

Hvis der er fejl i vores oplysninger, har du krav på at få dem rettet, så vi har de rigtige, lige som du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet). Ønsker du at udnytte din ret til ændring eller dataportabilitet, er du også meget velkommen til at skrive til os på ovennævnte e-mailadresse.
Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet efter 5 år efter dit køb, da vi er forpligtet til at gemme oplysningerne i 5 år i medfør af bogføringsloven.

 

Klage

Hvis du ønsker at klage over Moth Assets’ behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet, på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 e-mail: dt@datatilsynet.dk.