Den nye Persondataforordning (GDPR)

 • Kort sammenfatning af den nye persondataforordning
 • Alle nødvendige dokumenter, en handlingsplan og udførlig tjekliste
 • Skræddersyet til små virksomheder (0-10 ansatte)
Tjekliste til GDPR

Fra maj 2018 gælder det nye regler, og din virksomhed er omfattet.


For små virksomheder

Få øjeblikkelig adgang til:

 • - Sammenfatning af den nye persondataforordning
 • - Konkret handlingsplan op til maj 2018 + Tjekliste
 • - 2x Udkast til Databehandleraftaler til dine databehandlere (påkrævet!)
 • - 1x Udkast til tillæg til medarbejderes ansættelseskontrakt
Kan købes fra oktober 2017.

Særligt for webshops

Få øjeblikkelig adgang til:

 • - Sammenfatning af den nye persondataforordning
 • - Konkret handlingsplan op til maj 2018 + Tjekliste
 • - 2x Udkast til Databehandleraftaler til dine databehandlere (påkrævet!)
 • - 1x Udkast til tillæg til medarbejderes ansættelseskontrakt
Kan købes fra oktober 2017.

Nye regler - Med store bøder

Persondataloven - Indtil maj 2018

 • Ingen bøder

  Persondataloven er ikke i praksis blevet håndhævet i Danmark. De enkelte bøder der er uddelt har været ligegyldige.

 • Samtykkekrav

  En korrekt advarsel kan være afgørende for, om en opsigelse er saglig eller usaglig.

 • Intet kontrakt-krav

  En opsigelse bør indeholde en række bestemte oplysninger og være konkret begrundet. Med skabelonen kan du se, hvordan opsigelsen bør se ud.

 • Færre rettigheder til den registrerede

  En bortvisning skal være konkret begrundet og oplyse baggrunden for bortvisningen. Med skabelonen kan du se, hvordan en bortvisning kan se ud.

Persondataforordningen - Efter maj 2018

 • 4 % af omsætningen eller €20.000.000

  Den nye persondataforordning er ikke for sjov. Den højeste bøde er angivet til 4 % af den globale omsætning eller 20 millioner euro - den af dem, der er højest! De høje bødestørrelser er også grunden til, du skal reagere nu. Du har ikke råd til at lade være.

 • Udvidet samtykkekrav

  Samtykke skal fremadrettet ske aktivt og eksplicit. Vi hjælper dig med at formulere det.

 • Krav om Databehandlerkontrakt

  Som dataansvarlig skal du have en databehandleraftale / databehandlerkontrakt med alle dine dataansvarlige. Med i pakken får du 2 udkast til 2 forskellige leverandørtyper - og tilpasning herfra kan du nemt selv klare.

 • Flere rettigheder til den registrerede

  Den registrerede opnår med den nye persondataforordning flere rettigheder. Vi hjælper dig til at forstå hvilke.

Med i pakken: - Sammenfatning af GDPR - Persondataforordningen


Opsummering af de vigtigste regler

På under 50 sider opsummerer vi først de vigtigste regler. Det er nødvendigt at forstå baggrunden og hensigten for reglerne for at kunne leve op til dem.

Begrebsdefinitioner

DPO, Konsekvensanalyse og Databehandler: Persondataforordningen introducerer mange nye udtryk. Vi definerer dem alle, så du ved, hvad du har med at gøre.

Med i pakken: - Konkret handlingsplan og tjekliste


Konkret handlingsplan

Vi trækker den nye persondataforordning ned på et praktisk niveau: Hvad skal du rent faktisk gøre - og hvordan gør du det? Komplet handlingsplan for små virksomheder.

Procedure

Vi opsummerer alt i en praktisk tjekliste. Print den eller opbevar den og tjek felterne af, som du kommer længere. Når alt er tjekket af, har du dit på det rene til den 25. maj.

Med i pakken: - 2x Databehandleraftaler


Databehandleraftale til markedsføringsbureau og lønfirma

Med i Compliance-pakken får du 2x Databehandleraftaler: En til de, der laver din markedsføring og en til dit lønfirma. De skal underskrives inden 25. maj.

Tilpas til alle andre databehandlere

Du er efter den nye persondataforordning forpligtet til at have en databehandleraftale med alle dine databehandlere. Tilpas nemt kontra

Med i pakken: - Compliance-dokumentation


Alle de spørgsmål, du skal stille dig selv for Compliance

I en skabelon der er nem at udfylde, stiller vi dig ikke de nødvendige spørgsmål for atk komme i Compliance. Dokumenter dine processer og hvad data bruges til.

Vis Datatilsynet, du er forberedt og har tænkt over alt

Det er Datatilsynet, der efter den nye persondataforordning skal håndhæve reglerne i Danmark. Vis du har tænkt over Compliance, når de kommer på besøg.

Med i pakken: - Tillæg til ansættelseskontrakt


Tillæg til ansættelseskontrakt

Lise skriver tekst her.

Pris: 995 kr. - En brøkdel af dine mulige omkostninger

Ingen har endnu forsøgt at lave løsninger til den nye persondataforordning henvendt små virksomheder. Små virksomheder - under 10 ansatte - har ikke råd til at betale mange hundrede tusinde kroner i konsulentbistand fra advokater, udviklere og sikkerhedseksperter.

Det har heller ikke brug for det. Persondataforordningen tager nemlig også hensyn til, hvor stor en virksomhed, du er.
Compliance-pakken på Nypersondataforordning.dk - den, du kigger på lige nu - er skræddersyet til små virksomheder.

Du får den nødvendige information, en grundig handlingsplan, en opsummeret tjekliste og alle de nødvendige dokumenter til at imødekomme kravene i persondataforordningen.

Og så koster den en brøkdel af, hvad det vil koste dig at få lavet unikt til din virksomhed af konsulenter og eksperter.

Forfatter: advokat Lise Moth


Advokat - uddannet hos Norbomm Vinding og Bech-Bruun - med egen virksomhed: Moth Advokatanpartsselskab.

Bliv klar til 25. maj 2018 og undgå bøder